43ain/43rd
Eisteddfod Flynyddol
Annual Eisteddfod

Neuadd y Pentref / Senni Village Hall
Heol Senni, ger Pontsenni, Aberhonddu, Powys
Near Sennybridge, Brecon, Powys

Heol Senni
 is situated four miles south of Sennybridge and ten miles from Brecon.

SADWRN/SATURDAY, MAI 9fed/May 9th, 2009

Llywyddion/Presidents :
Prynhawn: Mr. PHIL DAVIES, Tymawr, Trallwng.
Hwyr: Mr. IDRIS WILLIAMS, Gochgarreg, Crai.

Arweinyddion/Conductors :
Mrs. BETHAN HISCOCKS, B.A., Heol Senni.
Mrs. LYNWEN MORGAN, Heol Senni.
Mr. GLYN POWELL, B.A., Pontsenni.
Mr. HOWELL PHILLIPS, Cwmcamlais.

Beirniaid/Adjudicators :
Cerdd/Music : 
TRYSTAN LEWIS, B.A., Conwy.

Adrodd a LIên/Literature :
Mrs. BERYL VAUGHAN, "Sychtyn", Llanerfyl, Welshpool, Powys SY21 0JF.

Llawysgrifen a Darlunio/Handwriting and Art :
Miss SUE JONES, B.Ed., Pengarn, Libanus, Aberhonddu, Powys LD3 8NR.

Cyfeilydd/Accompanist :
Prynhawn: Miss BETHAN REES, B.Mus., Llandrindod. 
Hwyr: JONATHAN MORGAN, B.Mus., L.R.A.M., Llanelli.

Ysgrifennydd/Secretary : Mrs. ANN JONES,
Blodwen, Defynnog, Pontsenni/Sennybridge, Aberhonddu, Powys, LD3 8SB.
Ffôn/Tel. Sennybridge 636811 (nos/evening) 636157 (dydd/day). .

Is-Ysgrifennydd/Assistant Secretary : Mrs. MAIR JONES,
Cefnfedw Isaf Senni. Ffôn/Tel. Sennybridge 636 350.

Trysorydd/Treasurer :
Mrs. SIAN NORGATE, Felin Senni, Heol Senni. Ffôn/Tel. 636621.

Cadeirydd/Chairperson : Mrs. YVONNE JONES, Y Brychgoed, Heol Senni. 
Ffôn/Tel. 636314.

Is GadeiryddNice Chairman : Mr. MORLEY JONES, Blodwen, Defynnog

Dechrau/To commencePrynhawn/Afternoon, 1.00 p.m. prompt, Hwyr/Evening 7.00 p.m.
Mynediad/Admission :Prynhawn/Afternoon : Oedolion/Adults £3, Plant/Children £1.
Hwyr/Evening : Oedolion/Adults £3, Plant/Children £1.


Prynhawn/Afternoon Session 1.00 p.m.

Cyfyngir Itemau 1-8 i blant o blwyf Senni
Items 1-8 confined to children living in the Parish of Senni.

Itemau/Items 9-36 
Cystadlaethau Agored/Open Competitions

 

   1st  2nd   3rd

1.

Unawd/Solo 7 years and under                             

 £4

£3

£1

2.

Adrodd/Recitation 7 years and under                   

 £4

£3

£1

3.

Unawd/Solo 8 years and under 12 years                                              

 £4

£3

£1

4.

Adrodd/Recitation 8 years and under 12 years                                   

 £4

£3

£1

5.

Unawd/Solo 12 years and under 18 years                          

 £4

£3

£1

6.

Adrodd/Recitation 12 years and under 18 years                  

 £4

£3

£1

7.

Unawd Piano/Pianoforte Solo under 18 years                    

 £4

£3

£1

8.

Unawd offerynnol/Instrumental Solo under 18 years            

 £4

£3

£1

   

 

 

 

  Itemau/Items 9-36 Cystadlaethau Agored/Open Competitions

 

 

 

   

 

 

 

9.

Unawd/Solo 6 years and under 9 years                     

 £5

£3

£2

10.

Adrodd/Recitation 6 years and under 9 years       

 £5

£3

£2

11.

HUnawd/Solo under 6 years        

 £5

£3

£2

12.

Adrodd/Recitation under 6 years      

 £5

£3

£2

13.

Unawd/Solo 9 years and under 12 years

 £5

£3

£2

14.

Adrodd/Recitation 9 years and under 12 years 

 £5

£3

£2

15.

Unawd/Solo 12 to 18 years                              

 £5

£3

£2

16.

Adrodd/Recitation 12 to 18 years                     

 £5

£3

£2

17.

Unawd Piano/Pianoforte under 12 years      

 £5

£3

£2

18.

Unawd Piano/Pianoforte Solo 12 to 18 years                                        

 £5

£3

£2

19.

Handwriting under 12/Ysgrifen dan 12 
(to be completed on stage)                          

 £5

£2

£1

20.

Unawd Offerynnol/Instrumental Solo under 12 years                

 £5

£3

£2

21.

UHandwriting under 18/Ysgrifen dan 18 
(to be completed on stage)                                                 

 £5

£2

£1

22.

Unawd Offerynnol/Instrumental Solo 12 to 18 years

 £5

£3

£2

23.

Creative Writing 18 and under: "Llythyr Cwyno"/ 
"A letter of complaint"                            

 £5

£3

£2

24.

Emyn Dôn/Hymn Tune under 16 years Trophy £3 £2 
Dim mwy na thri pennill/No more than three verses 
Cyfyngedig i gylch o 10 milltir/Confined to a radius of 10 miles 
Cwpan Hêr/Challenge Cup. Rhoddedig gan 
Deulu "Stangau", Benllech, Ynys Môn.                   

 £5

£3

£2

25.

Painting or Drawing 7 and under/Peintio neu ddarlunio 7 
a than hynny ("Jungle Animal"/"Anifail y Gwyll")    

 £5

£3

£2

26.

Painting or Drawing 11 and under/Peintio neu ddarlunio 11 
a than hynny ("Plants and Flowers"/"Planhigion a Blodau")       

 £5

£3

£2

27.

Painting or Drawing 18 and under/Peintio neu ddarlunio 18 
a than hynny ("Sunset"/"Machlud Haul")

 £5

£3

£2

28.

Under 12 years: Computer designed cover for a Children’s 
Reading Book/Dan 12: Dyluniad cyfrifiadurol ar gyfer 
clawr i lyfr darllen plentyn     

 £5

£3

£2

29.

Computer designed Poster 18 and under: 
Promoting Senni Sports and Barbecue August, 2009

 £5

£3

£2

30.

Parti Unsain/Unison Party: Dim llai na 6 llais/ 
no less than 6 voices, 18 years and under                          

£10

£8

£6

31.

Cyd Adrodd/Choral Recitation 18 years & under               

 £10

£8

£6

32.

Unawd Cerdd Dant dan 16  

 £5

£3

£2

33.

Six Questions under 12/Chwe Chwestiwn dan 12

 £3

£2

£1

34.

Cân Werin/Folk Song under 16 years

£5

£3

£2

35.

Six Questions under 18/Chwe Chwestiwn dan 18               

£3

£2

£1

36.

Deuawd neu ddeuawd offerynnol dan 16/ 
Duet or instrumental duet under 16 years   

£5

£3

£2

 Cwpan Hêr Dinah Havard (rhoddedig gan Mrs. Gwen Thomas, Aberhonddu) i'w gyflwyno i'r cystadleuydd a ddyfernir fwyaf addawol gan y Beirniad Llên ar unrhyw un o'r adroddiadau dan 16.

Dinah Havard Memorial Challenge Cup (given by Mrs. Gwen Thomas, Brecon) to be presented to the Competitor who in the opinion of the Literary Adjudicator has given the most promising performance in any of the recitations under 16.

Cwpan Hêr (yn rhoddedig gan Mr. a Mrs. Owain Price, Maesydd) i'w gyflwyno i'r cystadleuydd dan 16 oed sy ym marn y Beirniad Cérdd yn dangos fwyaf o addewid o blith yr holl gystadleuthau cerdd yn gyfyngedig naill a'i i blwyf Senni neu gylch o 10 milltir.
Challenge Cup (given by Mr. & Mrs. Owain Price, Maesydd) to be presented to the competitor aged under 16 who in the opinion of the Music Adjudicator shows the greatest potential from those competing in any of the Music competitions confined to either the parish of Senni or 10 mile radius.


Cwpanau Hêr yn rhoddedig gan Mr a Mrs Owain Price, Maesydd am y perfformiad mwyaf dymunol yn y cystadleuthau i drigolion Senni neu gylch o ddeg milltir, am ganu ac adrodd dan 12. 
Challenge cups given by Mrs Owain Price, Maesydd for the most pleasing performance from a competitor living in the parish of Senni or within 10 mile radius in the solo and recitation competitions under 12.

 Hwyr/Evening Session 7.00 p.m.

    1st 2nd  3rd  4th

37.

Unawd Piano neu Offerynnol 
Pianoforte or Instrumental Solo 

£10

£6

£4

 

38.

Cân Werin/Folk Song. Cwpan Hêr Glanwysg. 
Rhoddedig gan Mr. & Mrs. Andrew Maclean 

Cup+£10

£6

£4

 

39.

myn Dôn/Hymn Tune over 65 years

£15

£10

£4

 

40.

Adroddiad Digri/Humorous Recitation

£10

£6

£4

 

41.

AUnawd I Ferched/Female Solo 
Cwpan Hêr/Gwenllian Davies Memorial Challenge Cup represented 
by Mr. Jonathan Davies and Family Cup 
To be won four times in all or three in succession.

Cup+£20

£10

£5

 

42.

Unawd I Fechgyn/Male Solo. Cwpan Hêr Maclean. 
Rhoddedig gan Mr. & Mrs. Andrew Maclean

Cup+£20

£10

£5

 

43.

Emyn Dôn/Hymn Tune under 65 years

£15

£10

£5

 

44.

Hêr Adroddiad/Champion Recitation 
Cwpan Hêr/Viv Gough Memorial Challenge Cup. Rhoddedig gan 
Ron Gough a'r Teulu Henffordd.

Cup+£30

£20

£10

£5

45.

Hêr Unawd/Champion Solo 
Cwpan Hêr/Tom Jones Bailea Memorial Challenge Cup. Rhoddedig gan 
Mrs. Gwen Jones a'r Teulu, Bailea Senni

Cup+£50

£30

£20

£10

46.

Cenwch i'm Yr Hen Ganiadau

£10

£6

£4

 

47.

Deuawd/Duet

£10

£6

£4

 

Llenydd iaeth/Literature

    1st 2nd

1.

Brawddeg/Sentence: "Canolfan"

£5.00

£3.00

2.

Cerdyn Post/Postcard Llythyren/Letter "C"

£5.00

£3.00

3.

Limrig/Limerick: "Aeth Sian ar ei gwyliau â Baris" 
"Twas Sian who decided on Paris"

£5.00

£3.00

4.

Englyn: "Twyll"

£5.00

£3.00

5.

Telyneg: "Irac"

£5.00

£3.00

6.

Poem : "Iraq"

£5.00

£3.00

7.

Penillion Digri / Humorous Verses: 
"Noson Lawen"

£5.00

£3.00

8.

Stori Fêr/Short Story "Agored/Open"

£5.00

£3.00

9.

Erthygl ar Hanes Leol/Article on Local History

£5.00

£3.00

  

 

 

 Rheolau/Rules

1. Mae'n ofynnol i'r cystadleuwyr ddarparu copiau o'r gerddoriaeth. 
Competitors to provide the Adjudicators and Accompanist with copies of Music. 
2. Ni fydd y Pwyllgor yn gyfrifol am unrhyw ddamwain a all ddigwydd. 
The Committee will not be responsible for any accident that may occur. 
3. Cynigion ar yr itemau llenyddol i fod yn nwylo'r Beirniad Llên erbyn 4ed Mai, 2009. 
All Literary compositions to reach the Adjudicator by 4th May, 2009. 
4. Enwau neu ffugenwau ar yr itemau Llenyddol i fod yn llaw'r ysgrifennydd erbyn 4ed Mai, 2009. 
Names or Nom-de-Plumes of competitors on Literary items to reach the Secretary by May 4th, 2009. 
5. Ar wahân i’r beirniaid bydd dyfarniad y pwyllgor yn derfynol ar unrhyw fater swyddogol. 
Apart from Adjudicators, the committee's decision will be final on all matters. 
6. Y Cwpannau Hêr i'w cadw am flwyddyn yn unig. 
The Challenge cups are to be held for one year only. 
Holders will be required to sign an undertaking to return the trophies in good order 14 clear days before the 2010 Eisteddfod.
7. Fe dynnir £2 tâl mynediad o arian gwobr bob enillydd yn yr Adran Lên nad yw’n bresennol yn yr Eisteddfod. 
All Literary prize winners not present at the Eisteddfod will have £2 admission fee deducted from total prize money.
8. Cynnyrch yr adran gelf i fod yn nwylo unrhyw aelod o’r Pwyllgor erbyn Dydd Sadwrn 2ail Mai, 2009. 
All Paintings and Posters to be handed to any member of the Committee by Saturday, 
2nd May, 2009 at the very latest. 
9. Rhaid nodi enw neu ffugenw’r cystadleuydd yn ogystal â rhif y gystad leuaeth ar gefn y 
cynigion yn yr adran gelf. 
All art and handwriting entries to have the name or nom-de-plume of the competitor and 
the competition number on the reverse.

Acknowledgements/Cydnabyddiaeth

Dymuna'r Pwyllgor ddiolch am bob cyfraniad tuag at lwyddiant yr Eisteddfod. The Committee sincerely thank all donors of Cups, as well as stewards and all other helpers who have contributed towards the success of the Eisteddfod. 
Dymuna'r Pwyllgor gydnabod nawdd o £180 gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen at wobrau yn adran yr oedolion. 
The Committee would like to acknowledge the sum of £180 from the Pantyfedwen Foundation towards prize money. 
Diolchir eto i Gyngor Cymunedol Maescar am rodd o £150. 
The Committee also sincerely thank Maescar Community Council for their donation of £150.