Eisteddfod Heol Senni

Dydd Sadwrn Mai 12fed 2012

Saturday May 12th 2012

Neuadd y Pentre Heol Senni Village Hall

(4 milltir iír de o Bontsenni, 10 milltir o Aberhonddu)

Beirniaid / Adjudicators:

Cerdd / Music: Branwen Gwyn, Caerdydd

Llefaru a LlÍn/ Recitation & Literature:

Bronwen Morgan, Ceridigion

Adrannau plant

cerddoriaeth, adrodd, celf, ysgrifennu creadigol

Childrenís competitions:

music, recitation, art, creative writing

Prynhawn: 2y.h. / Afternoon: 2pm

Cystadleuthau oedolion (agored):

cerddoriaeth, adrodd, llenyddiaith

Open competitions: music, recitation, literature

Yr Hwyr: 7y.h./ Evening: 7pm

Croeso cynnes i bawb

A warm welcome to everyone

Rhaglenni oddi wrth / Programmes from:

Mrs Ann Jones 01874 636811

Mrs Mair Jones 01874 636350

Printed Program: Page 1, Page 2, Page 3 and Page 4

www.senni.org.uk