2006 Eisteddfod

Neuadd y Pentref / Senni Village Hall
Heol Senni, ger Pontsenni, Aberhonddu, Powys
Near Sennybridge, Brecon, Powys
Heol Senni is situated four miles south of Sennybridge and ten miles from Brecon.

An exhibition of pictures and photos of the Eisteddfod and Senni valley was also held  at the 40th/40fed Eisteddfod Flynyddol Annual Eisteddfod. Many of these were made into digital pictures which have been stored in the digital part of the Senni Archive. Please contact the Webmaster  for more details.

A very successful

40th/40fed
Eisteddfod Flynyddol
Annual Eisteddfod

was held on

SADWRN/SATURDAY, MAI 13eg/May 13th, 2006

Llywyddion/Presidents :
Mrs. RUTH WILLIAMS, B.Ed., M.A., Abertawe.
Mr. RONALD GOUGH, Henffordd

Arweinyddion/Conductors :
Mrs. BETHAN HISCOCKS, B.A., Heol Senni.
Mrs. LYNWEN MORGAN, Heol Senni.
Mr. GLYN POWELL, B.A., Pontsenni.
Mr. HOWELL PHILLIPS, Cwmcamlais.

Beirniaid/Adjudicators :
Cerdd/Music :
ELLEN LORD-REES, B.Ed., M.Phil., Llanelly.

Adrodd a LIên/Literature :
BUDDUG MEDI, Berwynfa, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RS.

Llawysgrifen a Darlunio/Handwriting and Art :
Fr. NEIL ac ABIGAIL HOOK, The Vicarage, Trallwng, Aberhonddu.

Cyfeilydd/Accompanist :
Mrs. GLORIA LLOYD, B.A., L.R.A.M., A.R.C.M., L.T.C.L., Rhydaman, Dyfed.

Ysgrifennydd/Secretary : Mrs. ANN JONES,
Blodwen, Defynnog, Pontsenni/Sennybridge, Aberhonddu, Powys, LD3 8SB.
Ffôn/Tel. Sennybridge 636811 (nos/evening).

Is-Ysgrifennydd/Assistant Secretary : Mrs. MAIR JONES,
Cefnfedw Isaf Senni. Ffôn/Tel. Sennybridge 636 350.

Trysorydd/Treasurer :
Mrs. SIAN NORGATE, Felin Senni, Heol Senni. Ffôn/Tel. 636621.

Cadeirydd/Chairperson : Mrs. ISABEL JORDAN, Bryn Cottage, Heol Senni.

Is GadeiryddNice Chairman : Mr. MORLEY JONES, Blodwen, Defynnog

Dechrau/To commencePrynhawn/Afternoon, 1.00 p.m. prompt, Hwyr/Evening 7.00 p.m.
Mynediad/Admission :Prynhawn/Afternoon : Oedolion/Adults £2, Plant/Children 40p.
Hwyr/Evening : Oedolion/Adults £2, Plant/Children 40p.

 


Prynhawn/Afternoon Session 1.00 p.m.

Cyfyngir Itemau 1-14 i blant o blwyf Senni
Items 1-14 confined to children living in the Parish of Senni.
Cyflwynir cwpanau yn rhoddedig gan MENNA BONSELS (ELTHAM) i enillwyr y wobr gyntaf yng ngystadleuthau 1-6.
Cups donated by MENNA BONSELS (ELTHAM) will be presented to the first prize winners in competitions 1-6.

 

   1st      2nd   3rd

1.

Unawd/Solo 6 years and under 9 years                              

 £4

£3

£1

2.

Adrodd/Recitation 6 years and under 9 years                    

 £4

£3

£1

3.

Unawd/Solo under 6 years                                              

 £4

£3

£1

4.

Adrodd/Recitation under 6 years                                    

 £4

£3

£1

5.

Unawd/Solo 9 years and under 12 years                          

 £4

£3

£1

6.

Adrodd/Recitation 9 years and under 12 years                  

 £4

£3

£1

7.

Unawd/Solo 12 years and under 18 years                      

 £4

£3

£1

8.

Adrodd/Recitation 12 years and under 18 years               

 £4

£3

£1

9.

Unawd Piano/Pianoforte Solo under 18 years                    

 £4

£3

£1

10.

Unawd offerynnol/Instrumental Solo under 18 years       

 £4

£3

£1

11.

Handwriting under 18 years : "Hen Wlad Fy Nhadau"        

 £4

£3

£1

12.

Story 18 and under : "Helfa Drysor/Treasure Hunt"        

 £4

£3

£1

13.

Painting or Drawing 18 and under : "Bywyd Ysgol"/"School Life"

 £4

£3

£1

14.

Painting or Drawing 9 and under : "Yn yr Ardd"/ "In the Garden"  

 £4

£3

£1

         
 

Itemau/Items 15-35 I gylch o 10 milltir / Confined to 10 miles radius

     
         

15.

Unawd/Solo 6 years and under 9 years                              

 £4

£3

£1

16.

Adrodd/Recitation 6 years and under 9 years                    

 £4

£3

£1

17.

Unawd/Solo under 6 years                                                   

 £4

£3

£1

18.

Adrodd/Recitation under 6 years                                        

 £4

£3

£1

19.

Unawd/Solo 9 years and under 12 years                          

 £4

£3

£1

20.

Adrodd/Recitation 9 years and under 12 years                

 £4

£3

£1

21.

Unawd/Solo 12 to 18 years                                                 

 £4

£3

£1

22.

Adrodd/Recitation 12 to 18 years                                      

 £4

£3

£1

23.

Unawd Piano/Pianoforte under 12 years                            

 £4

£3

£1

24.

Unawd Piano/Pianoforte Solo 12 to 18 years                   

 £4

£3

£1

25.

Unawd Offerynnol/Instrumental Solo under 12 years    

 £4

£3

£1

26.

Unawd Offerynnol/Instrumental Solo 12 to 18 years        

 £4

£3

£1

27.

Handwriting under 12 years: "Hwiangerdd"/"Nursery Rhyme"

 £4

£3

£1

28.

Handwriting 18 and under : "Fy Hoff Gerdd"/ "My Favourite Poem"      

 £4

£3

£1

29.

Creative Writing 18 and under: "Fe Nheulu 40 mlynedd yn 61"/

 

 

 

 

"My Family 40 years ago"                                                   

 £4

£3

£1

30.

Emyn Dôn/Hymn Tune under 16 years                           

Trophy

£3

£2

 

Dim mwy na thri pennill/No more than three verses

 

 

 

 

Cwpan Hêr/Challenge Cup. Rhoddedig gan

 

 

 

 

Deulu "Stangau", Benllech, Ynys Môn.

 

 

 

31.

Painting 9 and under "Scene from Senni Valley"               

 £4

£3

£1

32.

Painting 18 and under : "Y Chwedegau Afieithus"/"The Swinging 60's"   

 £4

£3

£1

33.

Poster 18 and under : Promoting Senni Eisteddfod 2007 in any medium

 £4

£3

£1

34.

Part Unsain/Unison Party : Dim Ilai na 6 Ilais/

 

 

 

 

no less than 6 voices, 18 years and under                         

£10

£8

£6

35.

Cyd Adrodd/Choral Recitation 18 years & under               

£10

£8

£6

     

 

Itemau/Items 36-49. Cystadleuthau Agored/Open Competitions

 

         

36.

Unawd/Solo under 6 years    

£5

£3

£2

37.

Adrodd/Recitation under 6 years 

£5

£3

£2

38.

Unawd/Solo 6 years and under 9 years  

£5

£3

£2

39.

Adrodd/Recitation 6 years and under 9 years

£5

£3

£2

40.

Unawd/Solo 9 years and under 12 years

£5

£3

£2

41.

Adrodd/Recitation 9 years and under 12 years

£5

£3

£2

42.

Painting under 16 years (Open)

£5

£3

£2

43.

Unawd Cerdd Dant under 16 years

£5

£3

£2

44.

Adrodd/Recitation 12 years and under 16 years

£5

£3

£2

45.

Unawd/Solo 12 years and under 16 years

£5

£3

£2

46.

Can Werin/Folk Song under 16 years

£5

£3

£2

47.

Deuawd/Duet under 16 years

£5

£3

£2

48.

Unawd Piano/Pianoforte Solo under 16 years

£5

£3

£2

49.

Unawd offerynnol/Instrumental Solo under 16 years

£5

£3

£2

 

 

 


 

 

Cwpan Hêr Dinah Havard (rhoddedig gan Mrs. Gwen Thomas, Aberhonddu) i'w gyflwyno i'r cystadleuydd a ddyfernir fwyaf addawol gan y Beirniad Llên ar unrhyw un o'r adroddiadau dan 16.

Dinah Havard Memorial Challenge Cup (given by Mrs. Gwen Thomas, Brecon) to be presented to the Competitor who in the opinion of the Literary Adjudicator has given the most promising performance in any of the recitations under 16.

Cwpan Hêr (yn rhoddedig gan Mr. a Mrs. Owain Price, Maesydd) i'w gyflwyno i'r cystadleuydd dan 16 oed sy ym marn y Beirniad Cérdd yn dangos fwyaf o addewid o blith yr holl gystadleuthau cerdd yn gyfyngedig naill a'i i blwyf Senni neu gylch o 10 milltir.

Challenge Cup (given by Mr. & Mrs. Owain Price, Maesydd) to be presented to the competitor aged under 16 who in the opinion of the Music Adjudicator shows the greatest potential from those competing in any of the Music competitions confined to either the parish of Senni or 10 mile radius.

 


Hwyr/Evening Session 7.00 p.m.

    1st 2nd  3rd  4th
50. Unawd Piano neu Offerynnol
Pianoforte or Instrumental Solo   
 £10  £6   £4  
51. Can Werin/Folk Song. Cwpan Hêr Glanwysg. Rhoddedig gan Mr. & Mrs. Andrew Maclean Cup+£10 £6  £4  
52. Emyn Dôn/Hymn Tune over 65 years £15   £10  £4  
53.  Can o Sioe Gerdd o'r 40 mlynedd diwethaf/ Song from a Musical from the last 40 years   £15 £10 £5  
54. Adroddiad Digri/Humorous Recitation                                      £10 £6   £4  
55. Unawd I Ferched/Female Solo
Cwpan Hêr/Gwenllian Davies Memorial Challenge Cup given by Mr. Jonathan Davies and Family. To be won four times in all or three in succession.
1996 : Margaret Morris-Bowen, Llanelli.
1997, 1998 & 2002 : Jennifer Drew-Parry, Brecon.
1999 : Anne Collins, Aberdare.
2000 & 2003 : Marianne Jones-Powell, Aberystwyth.
2004 & 2005 : Guyathrie Patrick, Northampton.
Cup+£20 £10  £5  
56.   Unawd I Fechgyn/Male Solo. Cwpan Hêr Maclean.
Rhoddedig gan Mr. & Mrs. Andrew Maclean
Cup+£20 £10  £5  
57.  Emyn Dôn/Hymn Tune under 65 years    £15  £10 £5  
58.  Hêr Adroddiad/Champion Recitation
Cwpan Hêr/Viv Gough Memorial Challenge Cup. Rhoddedig gan
Ron Gough a'r Teulu Henffordd. 
Cup+£30 £20 £10 £5
59.  Hêr Unawd/Champion Solo
Cwpan Hêr/Tom Jones Bailea Memorial Challenge Cup. Rhoddedig gan
Mrs. Gwen Jones a'r Teulu, Bailea Senni 
Cup+£50 £30  £20 £10
60. Cenwch I'm Yr Hen Ganiadau   £10   £6  £4  
61. Deuawd/Duet £10  £6  £4  

Llenydd iaeth/Literature

    1st 2nd
1. Brawddeg/Sentence : "Patagonia" £5.00 £3.00
2. Cerdyn Post/Postcard Llythyren/Letter "D" £5.00 £3.00
3. Limrig/Limerick : "Arlwyfan Eisteddfod Cwm Senni"
"On stage at the Senni Eisteddfod"
£5.00 £3.00
4. Englyn : "Priodas Ruddem" £5.00 £3.00
5. Telyneg : "Dathliad" £5.00 £3.00
6. Poem : "Celebration" £5.00 £3.00
7. Penillion Digri / Humorous Verses:
"Eisteddfod Senni"/"Senni Eisteddfod"
£5.00 £3.00
8. Stori Fêr/Short Story "Agored/Open" £5.00 £3.00
9. Erthygl ar Hanes Leol/Article on Local History £5.00 £3.00 

 

 

 

 

 


Rheolau/Rules

1. Mae'n ofynnol i'r cystadleuwyr ddarparu copiau o'r gerddoriaeth. Competitors to provide the Adjudicators and Accompanist with copies of Music.
2. Ni fydd y Pwyllgor yn gyfrifol am unrhyw ddamwain a all ddigwydd. The Committee will not be responsible for any accident that may occur.
3. Cynigion ar yr itemau Ilenyddol i fod yn nwylo'r Beirniad Llên erbyn 30ain Ebrill, 2006. All Literary compositions to reach the Adjudicator by 30th April, 2006.
4. Enwau neu ffugenwau ar yr itemau Llenyddol i fod yn Ilaw'r ysgrifennydd erbyn Mai 6ed, 2006. Names or Nom-de-Plumes of competitors on Literary items to reach the Secretary by May 6th, 2006.
5. Ar wahân i'r beirniaid bydd dyfarniad y pwyllgor yn derfynol ar unrhyw fater swyddogol. Apart from Adjudicators, the committee's decision will be final on all matters.
6. Y Cwpannau Her i'w cadw am flwyddyn yn unig. The Challenge cups are to be held for one year only.
Holders will be required to sign an undertaking to return the trophies in good order 14 clear days before the 2007 Eisteddfod.
7. Fe dynnir £2 tâl mynediad o arian gwobr bob enillydd yn yr Adran Len nad yw'n bresennol yn yr Eisteddfod. All Literary prize winners not present at the Eisteddfod will have £2 admission fee deducted from total prize money.
8. Cynnyrch yr adran gelf i fod yn nwylo Y Pwyllgor erbyn 11.30 bore'r Eisteddfod. All Paintings, Sketches and Handwriting to be presented at the hall by 11.30 am on the morning of the Eisteddfod.

Acknowledgements

Cydnabyddir cyfraniad gan Gyngor Sir Powys â diolch. Thanks to Powys County Council for their financial contribution towards the Eisteddfod.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch am bob cyfraniad tuag at Iwyddiant yr Eisteddfod. The Committee sincerely thank all donors of Cups, as well as stewards and all other helpers who have contributed towards the success of the Eisteddfod.
Dymuna'r Pwyllgor gydnabod nawdd o £200 gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen at wobrau yn adran yr oedolion. The Committee would like to acknowledge the sum of £200 from the Pantyfedwen Foundation towards prize money.
Diolchir eto i Cyngor Cymunedol Maescar am rodd o £100. The Committee also sincerely thank Maescar Community Council for their donation of £100.